Frustratie 2 van 5 in teamwork: angst voor conflict

 

In een reeks van vijf blogs licht ik één voor één ‘De vijf frustraties van teamwork’ toe. Ik doe dat op de manier zoals Patrick Lencioni ze beschrijft in zijn gelijknamige boek. Op niet mis te verstane wijze én met suggesties om ze om te buigen naar succesvoorwaarden.

 

“Met een grap of een cynische opmerking kun je echte problemen uit de weg gaan. Je hoeft niet in het sociale ongemak te staan. Lekker makkelijk.”

 

Gespreksklimaat

Succesvol teamwork staat of valt bij het gespreksklimaat dat je met elkaar creëert. Elkaar kunnen en durven aanspreken hoort daarbij. Knetteren ook. Maar wel in de constructieve variant. En laat daar nu net, heel vaak, de angel zitten.

Door vertrouwen te ontwikkelen maakt een team conflicten mogelijk. Succesvolle teams zien een conflict als een kans om te groeien. Ze leggen kritieke onderwerpen op tafel en lossen echte problemen snel op. De teamleden aarzelen niet om pittige of emotionele discussies aan te gaan.

De realiteit laat echter zien, helaas, dat conflicten op het werk vaak nog taboe zijn. Terwijl alle belangrijke en duurzame relaties, ook binnen organisaties, productieve conflicten nodig hebben om te kunnen groeien.

 

Kunstmatige harmonie

Waarom rust er een taboe op conflict in teams? We hebben de neiging om conflicten uit de weg te gaan. Om de lieve vrede te bewaren, elkaar de hand boven het hoofd te houden en te beschermend te zijn naar alles en iedereen toe.

En als het toch spannend wordt, dan maken we een grap of een cynische opmerking. Daarmee ben je van het probleem af en je hoeft niet in het sociale ongemak te staan. Lekker makkelijk. Maar het lost niks op.

Met dit ontwijkgedrag worden bestaande problemen alleen maar groter. De grenzen van grappen en cynische opmerkingen worden subtiel opgerekt. Soms zelfs zo ver dat je na verloop van tijd wegkijkt voor pestgedrag of je schouders ophaalt en snel verdwijnt achter je laptop.

En misschien maak jij niet de grap, ben jij niet diegene die een cynische opmerking maakt, ben jij niet de pester. Wel ben je, samen jouw collega’s, medeverantwoordelijk voor het gespreksklimaat op de werkvloer.

Opmerkingen als ‘Och, zo gaat het hier altijd’, ‘Ik heb het vaak genoeg aangekaart’, ‘Dat verandert hier toch nooit’ of ‘Moet ik zeker weer degene zijn die er iets van zegt’ zijn stuk voor stuk bullshit stories. Opmerkingen die er primair op gericht zijn om een kunstmatige harmonie in stand te houden. Plastic fantastic. Dé doodsteek voor succesvol teamwork en oprecht werkplezier. Conflict in teams heeft dus wel degelijk een belang.

De rol van de leidinggevende

Eén van de lastigste uitdagingen voor een leidinggevende – als het gaat om het bevorderen van gezonde conflicten – is om NIET toe te geven aan de wens om teamleden in bescherming te nemen. Vroegtijdig ingrijpen bij meningsverschillen verhindert dat de teamleden zélf de vaardigheid ontwikkelen om met conflicten om te gaan.

Dus, stel je terughoudend op wanneer teamleden met elkaar een conflict aangaan. Laat ze het zelf oplossen. Maar dat ontslaat je niet van het feit dat je als leidinggevende zélf ook over het vermogen moet beschikken om passend conflictgedrag te vertonen.

Als je zelf keer op keer conflicten vermijdt, daar waar het noodzakelijk en productief is voor het team, dan ben je als leidinggevende hoofdverantwoordelijke voor het in stand houden van deze sluimerende teamfrustratie. Als in het team gedrag wordt vertoond dat niet toelaatbaar en grensoverschrijdend is, dan heb je maar een ding te doen: ingrijpen, aanspreken en (zonodig) een impopulair besluit nemen.

 

Tot slot

In teams waarin kunstmatige harmonie de boventoon voert ervaren teamleden geen ‘oprecht plezier’ en de kans is groot dat betekenisvolle prestaties uitblijven.

Hoeveel risico ben jij bereid te nemen om een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan een noodzakelijke kentering in het gespreksklimaat? Wat laat jij wel/niet van jezelf zien?  Wat laat jij wel/niet toe op je werk? Wat moet er gebeuren met jou of met een ander voordat je werkelijk een gezond conflict aangaat?

Wil jij binnen jouw team aan de slag om de ruimte te vergroten voor gezonde conflicten en constructieve confrontaties?

Ga het dan nu aan en neem contact op.

Op jouw werkplezier,

Selmar

Selmar
 

Arbeids- en organisatiepsycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) | Teamwork expert Mede-initiatiefnemer Dag van het Werkplezier, samen met Ferry de Wit van banana tree

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments