Frustratie 3 van 5 in teamwork: vaagheid

 

In een reeks van vijf blogs licht ik één voor één ‘De vijf frustraties van teamwork’ toe. Ik doe dat op de manier zoals Patrick Lencioni ze beschrijft in zijn gelijknamige boek. Op niet mis te verstane wijze én met suggesties om ze om te buigen naar succesvoorwaarden.

 

“Het ontbreken van duidelijkheid en de angst om iets verkeerd te doen zorgen ervoor dat teamleden geen definitieve beslissingen kunnen nemen.”

 

Commitment

In de vorige blog schreef ik over Frustratie 2 in teamwork: angst voor conflict. Als er weinig (onderling) vertrouwen is in een team gaan teamleden confrontaties uit de weg. Er ontstaat dan ‘kunstmatige harmonie’. En als er geknetterd wordt is het vaak destructief, cynisch en op de persoon. Super ongezond.

Als je betrokken bent ga je op een gezonde manier het conflict aan met elkaar. Je weet waarom je een pittige discussie met elkaar voert, je weet van elkaar waar je voor gaat en staat. Je  hoeft je geen zorgen te maken over de consequenties van het ‘conflict’. De inzet is positief, de intentie is goed en het resultaat is constructief.

 

Houding en gedrag

Om de frustratie ‘Vaagheid’ om te buigen naar een succesvoorwaarde zijn twee dingen van belang:

 

  1. Wat is de kapstok omtrent houding en gedrag waarop we elkaar mogen aanspreken én becomplimenteren?

Een waardensessie biedt hierin uitkomst. Welke waarden zijn belangrijk in de onderlinge samenwerking. M.a.w.: ‘Hoe wil je met elkaar omgaan?’ Dit is een praktische en zeer waardevolle kapstok. En… de allerbelangrijkste!

De waarden moeten disciplinair worden nageleefd en nagestreefd. Op basis van een gedeelde set aan waarden neem je als team of als individu besluiten. De term ‘management by values’ is hier van toepassing: Niemand is de baas, de waarden zijn de baas. Ideaal dus voor zelfsturende teams.

Als het kader voor houding en gedrag vaag blijft, zullen ook de grenzen van het toelaatbare vervagen. Dat moet je niet willen.

 

  1. Wat is de kapstok omtrent het gezamenlijk doel waarop we elkaar mogen aanspreken en becomplimenteren?

 

Om vaagheid te voorkomen en duidelijkheid te bevorderen moet helder zijn wat de gezamenlijke doelstellingen zijn van jouw team. Je moet weten of je op koers ligt, wanneer je het goed doet, wanneer je successen kan vieren.

Als ook dit kader vaag blijft, dus als er niet een gezamenlijke teamprestatie is omschreven, werk je in de hand dat teamleden zich achter die vaagheid gaan verschuilen. “We hebben kaders nodig”, “Het is niet duidelijk wat er van ons wordt verwacht”, “We zitten nog midden in een reorganisatie”.

 

Behoefte aan zekerheid

De grootste belemmering bij het nemen van besluiten en ‘je committeren’ is onze behoefte aan zekerheid. De uitdaging is dat je ergens voor durft te gaan, dat je tot actie overgaat. Ook als je niet helemaal zeker bent of het de gewenste resultaten oplevert.

Het gaat er ook niet om dat je het met z’n allen 100% eens moet zijn. Het gaat er om dat je, ook als je het oneens bent, je kunt committeren. Dat betekent: JA, we gaan ervoor en dat betekent: ik ga ervoor. Liever een keer zeggen: “Okee, we hadden het mis”, dan nooit tot toegewijde actie overgaan.

Het ontbreken van duidelijkheid én de angst om iets verkeerd te doen zorgen ervoor dat teamleden geen definitieve beslissingen kunnen nemen of terugkomen op genomen besluiten. De betrokkenheid brokkelt beetje bij beetje af en teamleden beginnen uit te blinken in… vaagheid.

 

Tot slot

De belangrijkste stap om van vaagheid naar duidelijkheid te komen is dat je weet wat de waarde is van waarden in jouw team. Daarnaast zul je met elkaar een gezamenlijk doel moeten vastleggen. Wat hebben we met elkaar, over bijvoorbeeld 1 jaar, bereikt? En ook daarin is de guldenmiddenweg niet de oplossing.

Wil jij in jouw team vaagheid verbannen en duidelijkheid creëren? Committeer je dan allereerst aan ‘teamwork’. En ga dan aan de slag met wenselijk gedrag in jouw team. Daar is, heb ik in de afgelopen jaren gemerkt, de grootste winst te behalen. En oh ja, definieer naast wensgedrag óók zero tolerance gedrag. Heel helder. Wat wil je wel en wat wil je niet.

Commitment: either you do, or you don’t, there is no in-between.

Op jouw werkplezier,

Selmar

Selmar
 

Arbeids- en organisatiepsycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) | Teamwork expert Mede-initiatiefnemer Dag van het Werkplezier, samen met Ferry de Wit van banana tree

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments