Frustratie 4 van 5: een lage prestatiestandaard

 

In een reeks van vijf blogs licht ik één voor één ‘De vijf frustraties van teamwork’ toe. Ik doe dat op de manier zoals Patrick Lencioni ze beschrijft in zijn gelijknamige boek. Op niet mis te verstane wijze én met suggesties om ze om te buigen naar succesvoorwaarden.

 

“De grote valkuil: kiezen voor populariteit in plaats van verantwoording.”

 

Failing forward

In de vorige blog schreef ik over Frustratie 3 in teamwork: vaagheid. Teams die besluiteloos zijn, terugkomen op genomen besluiten of vervallen in vaagheden werken veelal in een angstcultuur. Alles wordt gewikt en gewogen en je ergens aan committeren staat gelijk aan ‘ik kan hier op afgerekend worden’.

Als je betrokken bent en je intentie is goed, ga er dan gewoon voor, dikke kans dat je goeie dingen doet. En als ‘t een keer niet zo goed uitpakt, nou en? Next time better, failing forward, neem je verantwoordelijkheid.

 

Succesvoorwaarde = verantwoordelijkheid

Om de frustratie van een lage prestatiestandaard in jouw team om te buigen naar een succesvoorwaarde is het van groot belang om het nemen van verantwoordelijkheid als logisch te zien. Dat lijkt simpel, maar dat is het kennelijk niet.

Een collega aanspreken op houding en gedrag vergt lef. Het vraagt namelijk van je dat je niet altijd en door iedereen als populair wordt bestempeld. En daar begint de schoen voor velen wel te wringen.

We vinden het namelijk heel belangrijk om leuk en aardig gevonden te worden, maar willen ook onderdeel uitmaken van een bovengemiddeld goed presterend team. Slechte prestaties en middelmatigheid, daar worden we niet graag mee geassocieerd.

Noot: bedenk wel met elkaar wat je als middelmaat beschouwt. Want tegenwoordig lijken we allemaal supergelukkig te moeten zijn en de absolute nummer 1 in de sector waarin je werkt. En dat is natuurlijk bullshit.

Maak het niet te bont, stel niet al te hoge eisen. Spreek gewoon met elkaar af welke prestatie goed genoeg is en maak elkaar daar verantwoordelijk voor. Daar hoort vervolgens een heel simpel A-B-B-A gesprek bij:

 

Collega A: “Mag ik jou erop aanspreken?”

Collega B: “Ja.”

Collega B: “Mag ik jou erop aanspreken?”

Collega A: “Ja.”

 

Verantwoordelijkheid vs. schuldgevoel 

Veel mensen aarzelen om verantwoordelijkheid te nemen, ook voor hun problemen. Omdat ze denken dat verantwoordelijk zijn ook betekent dat je de schuld bent van je problemen. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Iets kan niet jouw schuld zijn, maar wel jouw verantwoordelijkheid. Het grote verschil is: schuld is verleden tijd en verantwoordelijkheid is tegenwoordige tijd: wat DOE  je er nu mee? (Uit: De edele kunst van not giving a fuck – Mark Manson).

 

 

Dramadriehoek

Het ontbreken van verantwoordelijkheid op de werkvloer leidt tot psychologisch spel en dat is het laatste wat je wil in jouw team. Als verantwoordelijkheid ontbreekt ontstaat er ruimte voor klagerige opmerkingen en wijzende vingertjes, met altijd weer dezelfde probleemeigenaren die de boel proberen te redden en slachtoffers die redenen zoeken om niet echt in actie te hoeven komen.

De werkvloer is veranderd in een Griekse tragedie. De teamleden pakken afwisselend de rol van aanklager, redder of slachtoffer. En ongeacht de rol, stuk voor stuk miskennen ze een verantwoordelijkheid bij zichzelf of bij de ander. Dit schouwspel wordt ook wel de Dramadriehoek genoemd. Helaas kenmerkt dit ‘Spel’ zich vooral door ongezond en destructief gedrag.

 

 

Herken je de types en wil je er meer van weten? Heb jij meer op met een ‘winnaarsdriehoek’ dan met de hierboven beschreven dramadriehoek? Neem contact op voor een constructieve confrontatie en stop de dramatiek.

 

Tot slot

De belangrijkste stap om van een te lage prestatiestandaard naar een hoge of passende prestatiestandaard te komen is het nemen van verantwoordelijkheid. Als je gezond en constructief teamwork wilt creëren – zonder psychologische spelletjes maar mét werkplezier – onthoud dan dat je af en toe een impopulair besluit hebt te nemen.

En je eerste impopulaire besluit van dit jaar kan zijn dat je aan de slag gaat met teamcoaching.

Op jouw werkplezier!

Selmar

Selmar
 

Arbeids- en organisatiepsycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) | Teamwork expert Mede-initiatiefnemer Dag van het Werkplezier, samen met Ferry de Wit van banana tree

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments