Frustratie 5 van 5 in teamwork: ego en status

In een reeks van vijf blogs licht ik één voor één ‘De vijf frustraties van teamwork’ toe. Ik doe dat op de manier zoals Patrick Lencioni ze beschrijft in zijn gelijknamige boek. Op niet mis te verstane wijze én met suggesties om ze om te buigen naar succesvoorwaarden.

 

“De grootste frustratie: de neiging van teamleden om te streven naar individuele erkenning en aandacht, ten koste van de resultaten. En hierbij moet je denken aan collectieve resultaten – doelen van het hele team.”

 

Consequenties tegen ongewenst gedrag

In de vorige blog schreef ik over de 4e frustratie: een lage prestatiestandaard. Soms is de standaard gericht op het al of niet behalen van teamdoelstellingen, in termen van omzet bijvoorbeeld. Maar vaak ook, ik kom het regelmatig tegen, betreft het de prestatiestandaard op houding en gedrag.

Er wordt veel getolereerd op de werkvloer. En als consequenties tegen ongewenst gedrag uitblijven, gaat het van kwaad tot erger. Tot pestgedrag of ongewenste handtastelijkheden aan toe. Daar wil je als collega niet medeverantwoordelijk voor zijn, dus maak je daar als team afspraken over: wat is wenselijk, wat is niet gewenst, en wat is ‘zéro tolerance’.

In deze blog gaat het over Wat je met elkaar te doen hebt. Waar je met elkaar de mouwen voor opstroopt en waar je energie van krijgt. Kortom, het TEAMRESULTAAT.

 

 

Gebrek aan aandacht voor de resultaten

De grootste frustratie van teamwork is dat teamleden het eigen belang boven het teambelang plaatsen. Ze stellen alles in het  werk om hun positie te behouden, hun ego te strelen of om hogerop te komen in de organisatie. Ook als dat ten koste gaat van collectieve resultaten: doelen van het hele team.

Een variant hierop is dat stille en verlegen medewerkers ook last hebben van hun ego. Van hun zachte ego wel te verstaan. Ze laten zichzelf niet zien en laten zich niet horen, terwijl ze vaak hele goede ideeën hebben. Ook zij dragen niet bij aan het teamresultaat.

In beide gevallen is het gespreksklimaat – kennelijk – niet veilig genoeg. Psychologische onveiligheid maakt dat we elkaar niet aanspreken en conflicten uit de weg gaan. De doodsteek voor succesvol teamwork.

De standaard zou moeten zijn: high trust, low tolerance.

 

De allerbeste tip voor teamprestaties

We laten ons graag verleiden door leuke projecten, binnenvliegers of verzoeken die te pas en te onpas op ons af komen. Reactivititeit. Al deze afleiders dragen niet bij aan de belangrijkste doelstelling, het bestaansrecht van jouw organisatie of jouw team binnen de organisatie.

De allerbeste tip voor teamprestaties: kies 1 belangrijkste doelstelling. Als je niet kiest en je hebt een lijst van acht mooie uitdagingen voor het komende jaar, acht ambitieuze doelstellingen, dan is er geen een echt belangrijk en zul je er ook geen één daadwerkelijk halen. Het resultaat: jaar in jaar uit teleurstellingen verwerken met elkaar.

Als je wel kiest heb je focus. Je zorgt ervoor dat je niet wordt afgeleid, en dat is de sleutel naar succes.

 

Durf te kiezen

Als je weet WAT je wil bereiken en WAAROM je dat graag wilt bereiken, dan zorg je ervoor dat dat lukt. Je weet waar je JA tegen zegt met z’n allen, dus weet je ook waar je NEE tegen moet zeggen. Tegen al het andere. En door verantwoording van elkaar te vragen creëer je een omgeving die wél aandacht heeft voor resultaten.

Durf te kiezen dus. En durf te dromen (waar willen we staan over x jaar). Durf ook kritisch te zijn en neem vervolgens het besluit: wat gaan we het komende jaar voor elkaar boksen. Als team.

Wil jij de aandacht ook eens vestigen op het teamresultaat? Durf dan te kiezen voor een externe begeleider die aandacht heeft voor vertrouwen en de focus legt op het belangrijkste teamresultaat.

Op jouw werkplezier, én op jullie teamprestaties!

NB. Dit was de laatste ‘teamfrustratie’ in een reeks van vijf. Wil je alle vijf beschreven frustraties nog even op een rij? Klik hier voor een overzicht.

Selmar

Selmar
 

Arbeids- en organisatiepsycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) | Teamwork expert Mede-initiatiefnemer Dag van het Werkplezier, samen met Ferry de Wit van banana tree

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments