Wat jouw team moét weten over duurzame inzetbaarheid

“De beleving en de waardering van werk én de werkcontext zijn in de afgelopen jaren in een razend tempo veranderd. Je hebt, even makkelijk gezegd, elkaar keihard nodig.”

 • Psychosociale werkstress is beroepsziekte nummer 1
 • 1 op de 8 werknemers (dat zijn er 1 miljoen!) heeft last van negatieve werkstress en dat aantal stijgt nog elk jaar
 • Niet alleen oudere werknemers zijn de dupe, de groep van 25-34 jaar is momenteel zelfs de grootste groep
 • De kosten voor de werkgever zijn gemiddeld € 120.000 per persoon (verdere mentale consequenties zijn hierin nog niet meegenomen)

Maar wat ís duurzame inzetbaarheid (D.I.): Is er een definitie van? Levert goed beleid op D.I. ook iets op? En kun je het praktisch inzetten? De antwoorden op deze vragen zijn eenvoudig. 3 x ja.

 

Duurzame inzetbaarheid (D.I.), een definitie.

Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan dat werknemers over realiseerbare mogelijkheden beschikken om in huidig en toekomstig werk, met behoud van welzijn en werkplezier, te (blijven) functioneren. Dit vraagt van de werkgever dat een context wordt gecreëerd die hiertoe voorwaarden en middelen beschikbaar stelt. En het vraagt van de werknemer om een houding én de motivatie om die mogelijkheden ook daadwerkelijk te benutten (Van der Klink e.a., 2010).

 

Belangrijk uitgangspunt is dat werkgever en werknemer ‘samen werken’ en D.I. is dus niet alleen gebonden aan een persoon, maar ook aan de werkomgeving, de cultuur. Werknemer en werkgever hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de onderlinge communicatie in deze wisselwerking cruciaal is (vrij naar Haitze de Vries en Marjolein Wessels).

 

duurzame-inzetbaarheid

 

D.I.-beleid, wat levert het op?

Bij goed D.I.-beleid staat het genereren van waardevol werk, zowel voor de organisatie als voor het individu, centraal. Wat is de betekenis van werk in jouw leven? Wat vind je belangrijk, waar ga je voor, waar sta je voor en waar krijg je energie van? Dat levert op termijn op: een afname van (te hoge) werkdruk, (langdurig) verzuim en burnouts. En een toename van betrokkenheid, kwaliteit, tevredenheid en (team)prestaties. Kortom: minder stress en meer werkplezier!

In de wisselwerking en sturing op ‘waardevol werk’ zal wel rekening gehouden moeten worden met het feit dat de beleving en de waardering van werk én de werkcontext in de afgelopen jaren in razend tempo zijn veranderd:

 • stabiele werkomgeving –> continue verandering
 • baan voor het leven –> toekomstonzekerheid
 • individuele prestatie –> werken in teams
 • verticale structuur –> horizontale structuur
 • extern toezicht en controle –> zelfcontrole en autonomie
 • afhankelijk van de organisatie –> eigen verantwoordelijkheid
 • vaste werkplek en -tijden –> variabele werkplek en -tijden

 

Een praktische insteek, aan de slag met teamwork

Niet goed kunnen omgaan met bovengenoemde veranderingen in de werkcontext is dé belangrijkste stressfactor. Het goede nieuws is dat je daar mee aan de slag kunt. Mentale fitheid of psychologische flexibiliteit van medewerkers en een collectieve mindset van teams zijn steeds bepalender voor het succes en het voortbestaan van veel organisaties. Mentale, emotionele en gedragsmatige kenmerken worden steeds belangrijker. En je hebt, even makkelijk gezegd, elkaar daar keihard bij nodig: teamwork!

Ook de faciliterende organisatie speelt een cruciale rol bij het voorkomen van stress en het bevorderen van werkplezier. Teams moeten in staat gesteld worden om te kunnen doen wat ze moeten doen. Controle en beheersing zijn niet meer van deze tijd. Maar vrijheid en regie om je werkende leven vorm te geven hebben voor velen nog wel enige sturing nodig. En daar is in mijn optiek niks mis mee. Een ommekeer naar zelfsturing en autonome teams kan ook té rigoureus worden ingezet en dat komt de ‘stresscijfers’ in Nederland niet bepaald ten goede.

 

Tot slot

Wil jij het thema duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie een ‘boost’ geven? Investeren in persoonlijke groei van medewerkers, teamontwikkeling en de wisselwerking met de faciliterende organisatie? Neem contact op.

Ik werd vandaag gegrepen door een kans (blog over D.I.)

 

Grijp je kans!

Aansluitend bij de huidige D.I.-stand van zaken binnen jouw organisatie wordt een (concept)voorstel opgesteld voor advies, begeleiding én implementatie op maat. Een ontwikkeltraject voor jouw team of op jouw afdeling kan worden ingericht met (1 of meer van) de volgende thema’s:

 • Organisatie-/teamscan
 • Teamontwikkeling en teamwork
 • Persoonlijke groei en effectiviteit
 • Mentale fitheid / psychologische flexibiliteit
 • Houding, gedrag en intrinsieke motivatie
 • Leer- en ontwikkelcultuur
 • Open en constructief gespreksklimaat
 • Anders organiseren en de faciliterende organisatie

 

Interesse? Bel of mail voor meer info.

 

Op jouw werkplezier,

Selmar

 

Selmar
 

Arbeids- en organisatiepsycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) | Teamwork expert Mede-initiatiefnemer Dag van het Werkplezier, samen met Ferry de Wit van banana tree

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments