Klanten

Wat opdrachtgevers zeggen over de samenwerking met Buro Wesselink

Jan Kloots  Afdelingshoofd recreatieve voorzieningen | Regio Twente

De verbetering binnen het team is blijvend.

Selmar heeft een samenwerkingstraject begeleid binnen onze organisatie. Kenmerkend was de zorgvuldige aanpak en de begeleiding naar een op maat gesneden oplossing. Medewerkers werden op resultaatgerichte, maar zeker niet bedreigende wijze, gestimuleerd om zelf te werken aan verbetering. Onderscheidend bij de aanpak is ook de door Selmar geleverde nazorg, zodat de verbetering binnen het team van blijvende aard is.


Jenny Draaijer  Teamcoördinator Match | Humanitas Twente

Selmar heeft ons praktische handvatten gegeven en stof tot nadenken, we gaan hem zeker nog eens uitnodigen.


Inge de Vries  Regiocoördinator | Humanitas Twente

Ik merk dat de teamleden assertiever worden, concreter en ook vrolijker; winst op meerdere fronten.

We zochten iemand die een team binnen Humanitas zou kunnen coachen dat een roerige tijd achter de rug heeft. Een zieke leidinggevende en een ontslagprocedure binnen het team. Blijft over; een team van mooie professionals die zichzelf weer moeten herontdekken en weer willen bouwen aan een veilig werkklimaat. De manier waarop we Selmar als mens en professional hebben leren kennen maakt dat we hem hiervoor hebben gevraagd. En daar zijn we inmiddels heel erg blij mee.

Selmar heeft een aantal sessies met het team gehad en de resultaten zijn voelbaar in de praktijk. Hij is eerlijk in zijn feedback, geeft terug wat hij ziet, werkt samen aan basiswaarden en identiteit. Het team bouwt onder zijn begeleiding aan de veiligheid die nodig is om zaken eerlijk te benoemen, bespreekbaar te maken en het op respectvolle wijze oneens te mogen zijn. Ook komen prioriteiten en het maken van keuzes aan bod, evenals inzicht in de achtergrond van eigen overtuigingen en belemmeringen hierin. Ik merk in de vergaderingen met het team dat ze assertiever worden, concreter en ook vrolijker; winst op meerdere fronten. Over Selmar geven ze aan dat hij niet snel genoegen neemt met antwoorden of opmerkingen. Hij gaat door tot we de kern te pakken hebben. In het proces durft hij lastig te zijn, waarmee hij de waarde voor het team vergroot.

Bij Humanitas kennen we Selmar ook als vrijwilliger, hij is coach van jongeren geweest. Daarin bood hij kwetsbare jongeren een steuntje in de rug, gaf ze bagage mee waarmee ze zelf weer verder konden. We leerden hem in die fase kennen als een prettig en stabiel persoon. Selmar heeft ook workshops gegeven voor groepen jongerencoaches binnen Humanitas. Daarin zagen we hoe hij zijn kennis heel toepasbaar maakt voor de praktijk. Hij geeft eerlijke feedback en bruikbare handvatten, een waardevolle combinatie.

We blijven graag nog van zijn ondersteuning gebruik maken.

Jasper Droog   Senior adviseur P&O | Regio Twente

Dit levert inzicht op, meer onderling begrip en praktische doelen waarmee we aan de slag kunnen.


We hebben Selmar gevraagd het team P&O te helpen met onze ambitie om beter te presteren. In een aantal sessies heeft hij ons begeleid bij het werken aan thema’s als onderling vertrouwen, aanspreken & verantwoordelijkheid nemen en onze ambities & kernwaarden. Selmar werkt vanuit een stevige theoretische basis en weet dit helder te vertalen naar onze werkelijkheid. Dit levert inzicht op, meer onderling begrip en praktische doelen waarmee we aan de slag kunnen. Selmar werkt op rustige wijze, geeft veel ruimte en legt indien nodig de vinger op de zere plek. Prettig en doelgericht!

Lex Meiberg  Teamleider buurtcoaches | Gemeente Deventer

Belangrijk in de fase van bouwen aan sociale wijkteams.

Ik heb Selmar gevraagd bij te dragen de teamontwikkeling van een team Buurtcoaches in Deventer. Ik ben daar teamleider. Selmar heeft o.a. een waardensessie gedaan, de buurtcoaches weten nu beter waar ze gezamenlijk voor gaan en staan. Ook heeft hij ons vanuit de theorie van Transactionele Analyse laten inzien wat het verschil is tussen 'volwassen' communicatie en een belerende of juist reddende houding die niet altijd effectief is. Zeer waardevol. Hij doet het aandachtig en precies, op een prettig gewone manier. Dienstbaar aan het groepsproces, wijs. Ik kan hem van harte aanbevelen als procesbegeleider binnen het Sociale domein. Belangrijk in deze fase van bouwen aan sociale wijkteams.

Jannet Huisman  Consulent Mantelzorg | SIZ Twente

Je gaat naar huis met resultaat, met een opdracht. We hebben zin in het verdere werk!


Voor SIZ Twente heeft Buro Wesselink een waardensessie verzorgd waardoor we elkaar beter hebben leren kennen. We hebben een positief gevoel overgehouden aan de teamsessie en het was ook écht even nodig. We hebben het allemaal erg druk. We hebben een opdracht meegekregen waar we mee aan de slag kunnen. Je gaat naar huis met een resultaat en we hebben weer zin in het verdere werk!

Theo Hijkoop  vmlg. Transitiemanager | Veiligheidshuis Twente

“Een deskundige, betrokken, positief-kritische meedenker en meedoener.”