8

Missiebepaling: weet jij waar jouw team voor staat?

“Bij zelfsturing gaat het niet om welke prioriteit je krijgt opgelegd, het gaat erom waar jij prioriteit aan geeft. Eigenlijk heel logisch.”

Deze blog gaat over ‘missiebepaling’, een wezenlijk onderdeel van optimaal samen werken in zelfsturing. In een tijd waarin zorg- en onderwijsprofessionals onderhevig zijn aan veranderingen en onzekerheden is het prettig en misschien zelfs noodzakelijk om te weten waar jij en jouw team voor staan.

Buro Wesselink bestaat 1 jaar en ging in dat kader zelf twee dagen de hei op. Ondermeer om een ‘missieschets’ uit te tekenen. Nieuwsgierig naar het resultaat? Lees de blog en bekijk het filmpje onderaan de blogpagina.

 

Nieuwsgierig? Bekijk hier alvast het filmpje.

 

Zelfsturing, eigenlijk heel logisch…

Een team kan élke verandering aan, mits daarvoor de juiste voorwaarden zijn gecreëerd. Eén van de voorwaarden is dat je daadwerkelijk een team bent en niet een diverse verzameling van professionele individuen. Een team brengt veel tijd samen door om gedeelde idealen na te streven en om teamprestaties te kunnen realiseren. Een team komt ook regelmatig samen om te checken of iedereen nog 100% gecommitteerd is aan de gestelde (team)doelen. Door regelmatig bij elkaar te komen bespaar je uiteindelijk tijd. Maar ook geld en energie. In tegenstelling tot een verzameling van individuen is een team in staat om hoge werkdruk het hoofd te bieden en verzuim te voorkomen.

Zorg er dus voor dat je als team (weer) weet waar je voor staat en waar je voor gaat. Dat iedereen aangehaakt blijft en dat iedereen waardevol werk met plezier kan blijven doen. Hoe? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Door samen tijd door te brengen. Dat is de prioriteit.

En bij zelfsturing gaat het niet meer om wat prioriteit krijgt vanuit de omgeving, van bovenaf, of door wet- en regelgeving. Nee, het gaat om waar jij prioriteit aan geeft. Eigenlijk heel logisch… Laat daar geen misverstand over bestaan. Of ontstaan. Ook daarin moet je als een team optreden en de ruggen recht houden.

 

Een (h)echt team komt regelmatig bij elkaar

Hoeveel tijd moet je met elkaar doorbrengen en waar moet je het dan over hebben? Onderstaande is een veel gebruikte richtlijn (afhankelijk van grootte, bevoegdheden en complexiteit van de teamsamenstelling):

  • Jaarlijks twee dagen extern, ‘de hei op’: koers(wijziging) bespreken, doelstellingen bepalen en commitment checken of creëren.
  • Elk kwartaal een dag of dagdeel extern, ‘op-koers-sessies’: voortgang doelstellingen, strategische keuzes, focus, teamprestaties, discussies en onderlinge samenwerking onder de loep.
  • Elke week of tweewekelijks intern, werkoverleg of teamvergadering: belangrijke activiteiten, prioriteiten, interne en externe communicatie, bijzonderheden in de agenda.

Het verschil tussen een team of een ‘verzameling van professionals’ blijkt uit het wel of niet inplannen van de eerste twee genoemde bijeenkomsten. Een werkoverleg of teamvergadering wordt nog wel regulier ingepland. Maar ik plaats vraagtekens bij de effectiviteit daarvan, omdat het doorgaans niet de meest energieke bijeenkomsten zijn waar verhitte discussies worden gevoerd over een gezamenlijke teammissie. Weet jij waar jouw team (nog) voor staat?

 

Missiebepaling

Om geen misverstanden te laten bestaan of ontstaan over ‘wat zelfsturing nu precies is’ moet je als team dus heel goed weten waar je voor staat en gaat. Een 2-daagse teamontwikkeling op de hei is daar een uitermate geschikt middel voor. En ik kan het weten, ik spreek immers uit eigen ervaring!

Benieuwd naar het resultaat van de tweedaagse heisessie?

De missieschets 2015-2025 in beeld en geluid:

 

Geïnspireerd geraakt?

Ik help jou en jouw team graag op pad met jullie eigen missiebepaling. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking of een teamintake om de balans op te maken.

Waar sta jij voor? Welk ideaal breng jij op de werkvloer? Deel jouw reactie, lees die van anderen en draag bij aan verbinding binnen en tussen teams in zorg, welzijn en onderwijs.

Nu al aan de slag met jouw teammissie? Laat het mij weten op deze blogpagina en ontvang in een persoonlijke mail de BELANGRIJKSTE  DRIE  VRAGEN om een gezamenlijke missie ‘uit te tekenen’.

De volgende blog verschijnt over vier weken, bedankt voor het lezen. Völle wille en gluk in ‘n tuk!

Selmar
 

Arbeids- en organisatiepsycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) | Teamwork expert Mede-initiatiefnemer Dag van het Werkplezier, samen met Ferry de Wit van banana tree

Click Here to Leave a Comment Below 8 comments