Zit werkend Nederland over tien jaar massaal thuis? Nee… heb vertrouwen!

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.” (Martin Luther King)

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in iets andere vorm en onderdeel van het E-book “Minder werkstress meer plezier” dat ik samen met Cura MensSana heb geschreven.

E-book (12 hoofdstukken en 66 pagina’s dik!) GRATIS te downloaden

 

 

Vertrouwen vanuit de top

Een belangrijke factor om succesvol te zijn en werkplezier te ervaren is de mate waarin je vrijheid van handelen hebt en de mate waarin je beslissingsbevoegd bent. Dat kan alleen als de verantwoordelijkheden laag in de organisatie komen te liggen én als beleid en uitvoer tot elkaar komen.

Zolang een organisatie stuurt uit angst of onzekerheid en terughoudend is met vernieuwing, dan is de invoering van bijvoorbeeld zelfsturende of -organiserende teams ‘gedoemd te mislukken’. Gewenste veranderingen worden niet gerealiseerd als de top niet meebeweegt. De vraag is dus: in hoeverre hebben leidinggevenden vertrouwen in medewerkers en zijn ze daadwerkelijk bereid verantwoordelijkheid echt uit handen te geven? In hoeverre zijn ze bereid een koers uit te zetten, een stip op de horizon te plaatsen, maar… de weg er naartoe los te laten?

En… in hoeverre is er dan de volharding en het vertrouwen in een genomen besluit, de uitgezette koers? Samen optrekken en de rug recht houden in tijden van verandering, dat is de voorwaarde voor een open en constructief gespreks- en werkklimaat. Voor teamwork! En voor werkplezier!

 

Vertrouwen binnen het team

Niemand schittert in z’n eentje, samen sta je sterker en een beetje werkstress is goed voor de prestatie. Door te sparren, fouten te delen, vragen te stellen en successen te vieren bouw je aan een (h)echt team. Hoe spannend en hoe lastig het soms ook is, het onderling durven geven en kunnen ontvangen van feedback maakt je als team sterk en weerbaar tegen veranderingen of onzekerheden in de toekomst. Dat klinkt erg logisch, maar in werkelijkheid wordt hier maar zelden naar gehandeld.  Een team waarin te weinig onderling vertrouwen is gaat kwetsbaarheid uit de weg. En daarmee een enorm potentieel aan daadkracht en kwaliteit!

 

Vertrouwen in jezelf

Ook zelfvertrouwen van de teamleden speelt een belangrijke rol in het al of niet slagen van teams. Niet iedereen gaat op dezelfde wijze om met veranderingen of een  reorganisatie. Veranderen, aanpassen, persoonlijke uitdagingen en mogelijkheden zien is voor de één als een tweede natuur. Een ander ziet daarentegen alleen maar beren op de weg. Verandering brengt voor die betreffende persoon geen uitdagingen maar spanning en onzekerheid met zich mee. Teamleden kunnen je daarin helpen en ondersteunen, of je laten vallen. Het verschil wordt gemaakt door de mate waarin er binnen een team vertrouwen danwel wantrouwen heerst.

MWMP.nl - een ballonnenmodel

Minder werkstress meer plezier

Een tekort aan vertrouwen betekent in veel gevallen ook een teveel aan wantrouwen. En dat is een voorbode voor frustratie en stress. Te lange blootstelling aan stress kan op termijn leiden tot een burn-out: een uitputtingsreactie van lichaam en geest. Werkstress is beroepsziekte nummer 1 in Nederland en het aantal burn-outs stijgt nog elk jaar. Vorige week was het de Week van de Werkstress. De overheid vraagt daarmee aandacht voor een probleem in werkend Nederland (bron TNO):

  • Werkstress is beroepsziekte nummer 1
  • 1 op de 7 werknemers (dat zijn er 1 miljoen!) heeft last van negatieve werkstress en dat aantal stijgt nog elk jaar
  • Een medewerker die uitvalt met een burn-out is gemiddeld 189 werkdagen thuis
  • De directe kosten voor de werkgever kunnen oplopen tot € 120.000 per jaar (verdere mentale consequenties zijn hierin nog niet meegenomen)

Deze cijfers liegen er niet om. Als het zo doorgaat zit werkend Nederland over tien jaar massaal thuis?! Wil jij hier een positief tegengeluid aan bieden? Sociaal lawaai maken voor de meer dan 1 miljoen mensen die op dit moment negatieve werkstress ervaren? Steun dan de Dag van het Werkplezier!

 

Ik wil naar de crowdfundpagina voor de Dag van het Werkplezier

Ik wil het GRATIS E-book “Minder werkstress meer plezier”

Selmar
 

Arbeids- en organisatiepsycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) | Teamwork expert Mede-initiatiefnemer Dag van het Werkplezier, samen met Ferry de Wit van banana tree

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments